Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Balvu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
241 Cepures kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Balvu pagasts;
Pilskalna kapos
Latgale
240 Lācupes viduslaiku kapsēta (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Balvu pagasts, Lācupe;
pie Biseniekiem
Latgale