Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Balvi

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9152 Balvu kultūras nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 1954. Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 61;
Latgale
8616 Ērģeles Māksla Vietējās nozīmes 20.gs. sāk. Balvu novads, Balvi, Baznīcas iela 1;
Balvu katoļu baznīcā
Latgale
2835 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 1870. -1880. Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 46;
Balvu muižā
Latgale
2834 Balvu muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 1760., 1870. -1880. Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 46;
Balvu muižā
Latgale