Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Baltinavas novads

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8618 Ērģeles Māksla Vietējās nozīmes 20.gs. 1.puse Baltinavas novads, Baltinava;
Baltinavas katoļu baznīcā
Latgale
2830 Baltinavas pagasta tiesa Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs.30.g. Baltinavas novads, Baltinava, Tilžas iela 5;
Latgale
2829 Duļbovas motordzirnavas un saimniecības ēkas (2) Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s., 1934. Baltinavas novads, Duļbova;
Latgale
2828 Brieksīnes kapu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Baltinavas novads;
Brieksīnes kapos
Latgale
2827 Baltinavas muižas parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Baltinavas novads, Baltinava;
Latgale
235 Ķeišu senkapi (Kapu kalns, Bērzu kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Baltinavas novads, Keiši;
Latgale