Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Bērzpils pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8626 Altāris Māksla Vietējās nozīmes 19.gs. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils;
Bērži, Bērzpils (Bēržu) katoļu baznīcā
Latgale
2843 Salas zemnieku - zvejnieku sētu grupa - Salas ciems Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. -20. gs. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Sola;
Latgale
2842 Saksmales kapu kapliča Arhitektūra Vietējās nozīmes 18./19. gs. Balvu novads, Bērzpils pagasts;
Saksmales kapos
Latgale
2841 Bonifacovas muižas kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bonifacova;
Latgale
2839 Bērzpils skola Arhitektūra Vietējās nozīmes 1938. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils;
Latgale
253 Beļausku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts;
pie Beļausku fermas
Latgale
249 Gribkovas viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Gribkova;
pie Berķeļiem
Latgale
248 Golvaru viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Golvari;
pie kapsētas
Latgale
247 Domopoles senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Domopole;
Latgale