Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Bērzaines pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2413 Jaunburtnieku kapsētas senkapi ar krustakmeni Arheoloģija Vietējās nozīmes Valmieras novads, Bērzaines pagasts;
Jaunburtniekos, lielceļa malā pie kapsētas
Vidzeme
2411 Daviņu Noriešu kalniņš - senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valmieras novads, Bērzaines pagasts;
0,4 km uz ZR no Daviņiem
Vidzeme