Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Apes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2738 Lūša krogs Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Apes novads, Apes pagasts;
pie Vidzemes šos. pagrieziena uz Alūksni
Vidzeme
170 Ķiparu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Apes novads, Apes pagasts;
pie Ķipariem
Vidzeme