Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ape;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2737 Personāla dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Smiltenes novads, Ape;
Apes muižā
Vidzeme
2736 Kūts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Smiltenes novads, Ape;
Apes muižā
Vidzeme
2735 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Smiltenes novads, Ape;
Apes muižā
Vidzeme
2734 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. Smiltenes novads, Ape;
Apes muižā
Vidzeme
2733 Kungu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Smiltenes novads, Ape;
Apes muižā
Vidzeme
2732 Apes muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19./20. gs. Smiltenes novads, Ape;
Vidzeme
169 Apes senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Smiltenes novads, Ape;
Apes kapos
Vidzeme