Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Annas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2731 Stallis, vēlāk krogs Arhitektūra Vietējās nozīmes 1844. Alūksnes novads, Annas pagasts;
Vecannas muižā
Vidzeme
2729 Kūts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Annas pagasts;
Vecannas muižā
Vidzeme
2728 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Annas pagasts;
Vecannas muižā
Vidzeme
2727 Kungu mājas drupas Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Annas pagasts;
Vecannas muižā
Vidzeme
2726 Vecannas muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Annas pagasts, Vecanna;
Vidzeme
164 Gulbju krustakmens (Tabakdoze) - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
pie Gulbjiem
Vidzeme