Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ances pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2525 Mazistabu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ances pagasts;
pie Mazistabām
Kurzeme
2522 Viesturu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ances pagasts;
pie bij. Viesturiem
Kurzeme
2521 Upeslīču senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ances pagasts;
pie bij. Upeslīčiem, Ventspils - Kolkas lielceļa labajā pusē
Kurzeme
2519 Pēterlauku sila senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Ventspils novads, Ances pagasts;
Pēterlauku silā
Kurzeme