Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Amatas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
389 Rencēnu muižas viduslaiku kapsēta (Mēra kalniņš) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
Rencēnu muižas parkā
Vidzeme
388 Palmēnu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Palmēniem
Vidzeme
387 Olnieku viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Olniekiem
Vidzeme
385 Rēveļu senkapi un kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Kalnasīļiem
Vidzeme
384 Kalnasīļu viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta (Svētais kalns) Arheoloģija Vietējās nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Kalnasīļiem
Vidzeme