Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Alsviķu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9081 Vizikoku Acu avots Arheoloģija Vietējās nozīmes 17. gs. (?) – 19. gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie bij.Jaunvizikoku mājām
Vidzeme
2664 Rija - šķūnis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Tūjas muižā
Vidzeme
2663 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Tūjas muižā
Vidzeme
2662 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Tūjas muižā
Vidzeme
2661 Tūjas muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Tūjas muižā
Vidzeme
2658 Saimniecības ēka ar pagrabu Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Rēzakas muižā
Vidzeme
2657 Kūts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Rēzakas muižā
Vidzeme
2656 Klēts, vēlāk dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 18./19. gs. 1956. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Rēzakas muižā
Vidzeme
2654 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Rēzakas muižā
Vidzeme
2653 Rēzakas muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. b. 19. gs. s. 19. gs. b. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Rēzakas muižā
Vidzeme
2652 Stallis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Nēķenu pusmuižā
Vidzeme
2651 Labības šķūnis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Nēķenu pusmuižā
Vidzeme
2650 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Nēķenu pusmuižā
Vidzeme
2649 Magazīna, vēlāk smēde Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Nēķenu pusmuižā
Vidzeme
2648 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 1848. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Nēķenu pusmuižā
Vidzeme
2647 Stārasta mājas klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 1855. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Nēķenu pusmuižā
Vidzeme
2645 Nēķenu pusmuižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Nēķenu pusmuižā
Vidzeme
2644 Kūts - šķūnis Arhitektūra Vietējās nozīmes 1846. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Krāgaskalna muižā
Vidzeme
2643 Kūts ar slēgto pagalmu Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Krāgaskalna muižā
Vidzeme
2641 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Krāgaskalna muižā
Vidzeme
2640 Krāgaskalna muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Krāgaskalna muižā
Vidzeme
2637 Magazīna Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Karvas muižā
Vidzeme
2635 Stallis Arhitektūra Vietējās nozīmes 1850. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Karvas muižā
Vidzeme
2631 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Karvas muižā
Vidzeme
2628 Pagrabs Arhitektūra Vietējās nozīmes 1848. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Buliņa pusmuižā
Vidzeme
2627 Kūts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Buliņa pusmuižā
Vidzeme
2626 Klēts Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Buliņa pusmuižā
Vidzeme
2625 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Buliņa pusmuižā
Vidzeme
2624 Buliņa pusmuižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Buliņa pusmuižā
Vidzeme
2623 Parks Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Alsviķu muižā
Vidzeme
2621 Pagrabs Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Alsviķu muižā
Vidzeme
2620 Kalte Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Alsviķu muižā
Vidzeme
2619 Kūts Arhitektūra Vietējās nozīmes 1846. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Alsviķu muižā
Vidzeme
2618 Kalpu māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Alsviķu muižā
Vidzeme
2617 Muižkunga māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Alsviķu muižā
Vidzeme
2616 Pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 1888. -1898. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Alsviķu muižā
Vidzeme
2615 Alsviķu muižas apbūve Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Alsviķu muižā
Vidzeme
154 Medņu Jāņa kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
starp bij. Medņiem un Mūrniekiem
Vidzeme
150 Putreņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Putreņos pie Ģērmaņiem
Vidzeme
148 Zušu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Zušiem-9
Vidzeme