Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Alūksne,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2708 Pareizticīgo draudzes skola Arhitektūra Vietējās nozīmes 1895. Alūksnes novads, Alūksne, Tirgotāju iela 14;
Vidzeme
2707 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. 1.c. Alūksnes novads, Alūksne, Rijukalna iela 9;
Vidzeme
2706 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1928. Alūksnes novads, Alūksne, Raiņa bulvāris 1;
Vidzeme
2705 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1933. -1935. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 68;
Vidzeme
2703 Dzīvojamā ēka un drukātava Arhitektūra Vietējās nozīmes 1931. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 27a;
Vidzeme
2702 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1934. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 27;
Vidzeme
2699 Jaunalūksnes pils Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alūksne, Ozolu iela 1;
Vidzeme
2698 Alūksnes pilskrogs "Šloskrogs" Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. 1932. Alūksnes novads, Alūksne, Ošu iela 5;
Vidzeme
2697 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1910. -1911. Alūksnes novads, Alūksne, Lielā Ezera iela 11;
Vidzeme
2694 Viesnīca "Banchof's Hotell", vēlāk dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 1910. -1912. Alūksnes novads, Alūksne, Jāņkalna iela 51;
Vidzeme
2693 Vecā ģimnāzija Arhitektūra Vietējās nozīmes 1913. -1914. Alūksnes novads, Alūksne, Jāņkalna iela 38;
Vidzeme
2692 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 20. gs. s. Alūksnes novads, Alūksne, Jāņkalna iela 25;
Vidzeme
2691 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. - 20. gs. s. Alūksnes novads, Alūksne, Jāņkalna iela 8;
Vidzeme
2690 Alūksnes pareizticīgo baznīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 1895. Alūksnes novads, Alūksne, Helēnas iela 56;
Vidzeme
2688 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. 20. gs. s. Alūksnes novads, Alūksne, Brūža iela 4;
Vidzeme
2686 Elevators Arhitektūra Vietējās nozīmes 1939. Alūksnes novads, Alūksne, Krišjāņa Barona iela 1;
Vidzeme
2684 Kūts, vēlāk Šlosa rūpnīca Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. 1901. Alūksnes novads, Alūksne, Parka iela 2;
Alūksnes muižā
Vidzeme
2683 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alūksne, Ojāra Vācieša iela 8;
Alūksnes muižā
Vidzeme
2681 Stallis, vēlāk proģimnāzija Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. 2.p. 1910. -1929. Alūksnes novads, Alūksne, Ojāra Vācieša iela 2a;
Alūksnes muižā
Vidzeme
2680 Pagrabs Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alūksne, Ojāra Vācieša iela 2;
Alūksnes muižā
Vidzeme
2679 Brūzis, vēlāk saviesīgās biedrības nams Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. b. 1927. -1929. Alūksnes novads, Alūksne, Brūža iela 7;
Alūksnes muižā
Vidzeme
2677 Jaunais pagrabs (leduspagrabs ) Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 74;
Alūksnes muižā
Vidzeme
2675 Apaļais tornis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 74;
Alūksnes muižā
Vidzeme
2674 Stallis Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. v. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 70;
Alūksnes muižā
Vidzeme