Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Aizpute,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9179 Kāpņu telpas durvis un 2 virsgaismas logi Māksla Vietējās nozīmes 19. gs. I p. Aizputes novads, Aizpute, Atmodas iela 31;
Kurzeme
6392 Tumšo krogs Arhitektūra Vietējās nozīmes 18. gs. 19. gs. 2.c. Aizputes novads, Aizpute, Atmodas iela 7;
Kurzeme