Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Abavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2196 Mazvalgales senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
Z Valgales pilskalnam
Kurzeme
2195 Lazdu kalniņš - senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
Virbupes labajā krastā pie Rudzīšiem
Kurzeme
2194 Āžu kalniņš - senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
Virbupes kreisajā krastā, DA bij. Virbu dzirnavām
Kurzeme
2191 Zunnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
pie Zunnām
Kurzeme
2190 Priežleju viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
pie Priežlejām
Kurzeme
2188 Strautiņu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
pie Lipstu Strautiņiem
Kurzeme
2187 Kliņģu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
pie Kliņģiem
Kurzeme
2186 Jaunmāju viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
pie Jaunmājām
Kurzeme
2184 Ģedertu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
pie bij. Ģedertiem
Kurzeme
2181 Veģu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Abavas pagasts;
Abavas upes labajā krastā pie Veģu kapsētas
Kurzeme