Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ģibuļu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6750 Saimniecības ēkas (2) Arhitektūra Vietējās nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Pastende;
Pastendes muižā
Kurzeme
2215 Spāres pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Spāre;
pie Brīvniekiem
Kurzeme
2212 Strautmaļu viduslaiku kapsēta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Kaleši;
pie Strautmaļiem
Kurzeme