Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ērģemes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2366 Bozēnu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes Valkas novads, Ērģemes pagasts;
pie Lejasbozēniem
Vidzeme
2365 Dauguļu viduslaiku kapsēta (Katrīnas kapsētas kalns) un Katrīnas baznīcas kalniņš - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valkas novads, Ērģemes pagasts;
pie Dauguļiem
Vidzeme
2363 Ērģemes Cepuru kalniņš - pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Valkas novads, Ērģemes pagasts;
Kukru ezera R galā
Vidzeme