Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ēdoles pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Vietējās nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1219 Struju senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Strujām
Kurzeme
1217 Smiltnieku senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Smiltniekiem
Kurzeme
1216 Sedļu senkapi Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Sedļiem
Kurzeme
1215 Pūjalgu Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Pūjalgu pilskalna
Kurzeme
1214 Pūjalgu pilskalns Arheoloģija Vietējās nozīmes None Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts;
pie Pūjalgām
Kurzeme