Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Zvārtavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2410 Veckurpnieku pilskalns (Krautavu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Valkas novads, Zvārtavas pagasts;
pie Veckurpniekiem
Vidzeme
2406 Zaķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valkas novads, Zvārtavas pagasts;
pie bij. Zaķu muižas, pie Smilgām
Vidzeme
2405 Mieniķu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Valkas novads, Zvārtavas pagasts;
pie bij. Mieniķiem, pie Zvārtavas brāļu kapiem
Vidzeme