Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Zlēku pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6964 Zlēku luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1645. Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas;
Kurzeme
4677 Solu gleznojumi (21) Māksla Valsts nozīmes 17.gs.v. Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas;
Zlēku luterāņu baznīcā
Kurzeme
4674 Sānu luktas Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas;
Zlēku luterāņu baznīcā
Kurzeme
4670 Kancele Māksla Valsts nozīmes ap 1650. Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas;
Zlēku luterāņu baznīcā
Kurzeme
4669 Kamīns Māksla Valsts nozīmes 17.gs.v. Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas;
Zlēku luterāņu baznīcā
Kurzeme
4668 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1875. Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas;
Zlēku luterāņu baznīcā
Kurzeme
4665 Altāris Māksla Valsts nozīmes ap 1650. Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas;
Zlēku luterāņu baznīcā
Kurzeme
2601 Zlēku pilskalns- kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas;
Kurzeme
2600 Zlēku Karātavu kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas;
Kurzeme
2598 Paventu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
pie Paventām
Kurzeme
2594 Pabērzkalns - pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
pie Jaunbērzkalniem un Priedniekiem
Kurzeme
2593 Pabērzkalna senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
pie Jaunbērzkalniem un Priedniekiem
Kurzeme
2592 Gaisiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
pie Gaisiņiem un bij. pārceltuves
Kurzeme
2591 Dzikļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
pie Dzikļiem
Kurzeme
2589 Pasilciema senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts;
Pasilciema kapsētā
Kurzeme
2588 Jaunbērzu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Zlēku pagasts, Laidzesciems;
pie Jaunbērziem un Kalējiem
Kurzeme