Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ziru pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2586 Sises senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ziru pagasts;
Sisē Užavas upes krastā
Kurzeme
2584 Ratnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ziru pagasts;
Ratnieku kapsētā
Kurzeme
2583 Priednieku apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ziru pagasts;
pie Priedniekiem
Kurzeme