Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ziemera pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2711 Kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
2710 Ziemera muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. b. -19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
Ziemera muižā
Vidzeme
234 Spieķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
starp Spieķiem un Gailīšiem pie Spieķu ezera
Vidzeme
229 Baltkauļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Alūksnes novads, Ziemera pagasts;
pie bij. Baltkauļiem un bij. Ķikutiem
Vidzeme