Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Zentenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6858 Parks ar žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Tukuma novads, Zentenes pagasts, Zentene;
Zentenes muižā
Rīga
6857 Saimniecības ēkas (2) Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Tukuma novads, Zentenes pagasts, Zentene;
Zentenes muižā
Rīga
6856 Zentenes muižas pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1850. Tukuma novads, Zentenes pagasts, Zentene;
Zentenes muižā
Rīga
4459 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 19.gs.v. Tukuma novads, Zentenes pagasts, Zentene;
Zentenes muižas pilī
Rīga
4458 Kamīns Māksla Valsts nozīmes 19.gs.v. Tukuma novads, Zentenes pagasts, Zentene;
Zentenes muižas pilī
Rīga
4457 Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās) Māksla Valsts nozīmes 19.gs.v. Tukuma novads, Zentenes pagasts, Zentene;
Zentenes muižas pilī
Rīga
4456 Cilnis "Ģerbonis" fasādē Māksla Valsts nozīmes 19.gs.v. Tukuma novads, Zentenes pagasts, Zentene;
Zentenes muižas pilī
Rīga
4454 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1716. 18.gs.30.g. Tukuma novads, Zentenes pagasts, Dzirciems;
Dzirciema luterāņu baznīcā
Rīga
96 Rakstnieka E.Birznieka - Upīša dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1871. Tukuma novads, Zentenes pagasts;
Dzirciema Bisniekos
Rīga