Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Zeltiņu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2824 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 1788. -1789. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
Zeltiņu muižā
Vidzeme
227 Medņu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
pie Pilskalniem (Medņiem) un Ceriņiem (Vidutiem)
Vidzeme
226 Vīksnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts;
pie bij. Lāčplēšiem (Vīksnām) pie Medņu pilskalna
Vidzeme