Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vijciema pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9280 Vijciema (Mežmuižas) čiekurkalte Industriālais Valsts nozīmes 1895. Valkas novads, Vijciema pagasts, "Čiekuru Kalte"
Vidzeme
6885 Vijciema luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 1.p. Valkas novads, Vijciema pagasts, Vijciems;
Vidzeme
6884 Zemnieku sēta Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Valkas novads, Vijciema pagasts;
Ielīcās
Vidzeme
4483 Altāris Māksla Valsts nozīmes 18.gs.Ip. Valkas novads, Vijciema pagasts;
Vijciema luterāņu baznīcā
Vidzeme
2401 Silbitaru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valkas novads, Vijciema pagasts;
pie Silbitariem
Vidzeme
2399 Paēžu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valkas novads, Vijciema pagasts;
pie Paēžām (Pēžām)
Vidzeme
2398 Vijciema Celītkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Valkas novads, Vijciema pagasts;
pie Celīšiem un Pilskalniem
Vidzeme