Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vidrižu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6458 Vidrižu muižas kapliča ar vārtiem Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Vidriži;
Vidrižu muižā
Rīga
6457 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Bīriņi;
Bīriņu muižā
Rīga
6456 Muižnieka dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1857. -1860. Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Bīriņi;
Bīriņu muižā
Rīga
6455 Bīriņu muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. -19. gs. Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Bīriņi;
Bīriņu muižā
Rīga
3957 Ciļņi "Ģerboņi" (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Vidriži;
Vidrižu muižas kapličā
Rīga
3956 Fasādes dekoratīvā apdare - cilnis "Ģerbonis" Māksla Valsts nozīmes 19.gs. Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Vidriži;
Vidrižu muižas dzīv. ēkā
Rīga
3955 Kapa piemineklis Mellīniem Māksla Valsts nozīmes ap 1835. Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Bīriņi;
Bīriņu muižas kapličā
Rīga
3954 Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) Māksla Valsts nozīmes 19.gs.IIp. Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Bīriņi;
Bīriņu muižas dzīv. ēkā
Rīga
1499 Kaniņu kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
pie Vītoliņiem
Rīga
1493 Unkšu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
0,8 km uz D no Unkšām
Rīga
45 Komponista E.Melngaiļa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1874. Limbažu novads, Vidrižu pagasts;
Melngaiļos
Rīga