Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Viļķenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
3961 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1868. Limbažu novads, Viļķenes pagasts, Viļķene;
Viļķenes Katrīnas luterāņu baznīcā
Rīga
1501 Ungurkalns (Ozoliņu kalns) - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Viļķenes pagasts;
pie Grantskalniem, Svētupes labajā krastā
Rīga
1500 Ivašu senkapi (Akmens kraulis) Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Viļķenes pagasts;
pie bij. Ivašiem
Rīga