Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Viļāni

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5878 Žogs un vārti Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. 1924. Rēzeknes novads, Viļāni, Kultūras laukums 6a;
Latgale
5877 Viļānu katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1772. -1777. Rēzeknes novads, Viļāni, Kultūras laukums 6a;
Latgale
5876 Klosteris Arhitektūra Valsts nozīmes 1750. 1924. Rēzeknes novads, Viļāni, Kultūras laukums 6a;
Latgale
5875 Viļānu katoļu baznīcas un klostera apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. v. 1924. Rēzeknes novads, Viļāni, Kultūras laukums 6a;
Latgale