Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ventspils;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
7454 Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 13.-20.gs. Ventspils;
Kurzeme
2516 Ventspils senpilsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils;
robežās: Ventas upe - Dārza iela - Pils iela - Peldu iela - Ventas upe
Kurzeme