Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vecpils pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6436 Vecpils katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1700. Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils;
Kurzeme
6435 Ilmājas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1626. Durbes novads, Vecpils pagasts, māj.: Ilmājas;
Kurzeme
3871 Sānu altāri (2) Māksla Valsts nozīmes ap 1700. 1851. Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils;
Vecpils katoļu baznīcā
Kurzeme
3867 Kancele Māksla Valsts nozīmes ap 1700. Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils;
Vecpils katoļu baznīcā
Kurzeme
3866 Dzega Māksla Valsts nozīmes ap 1700. Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils;
Vecpils katoļu baznīcā
Kurzeme
3865 Ērģeļu luktas Māksla Valsts nozīmes ap 1700. Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils;
Vecpils katoļu baznīcā
Kurzeme
3863 Altāris Māksla Valsts nozīmes ap 1700. Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils;
Vecpils katoļu baznīcā
Kurzeme
3862 Altāra sētiņa Māksla Valsts nozīmes ap 1700. Durbes novads, Vecpils pagasts, Vecpils;
Vecpils katoļu baznīcā
Kurzeme
1438 Vecpils pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Vecpils pagasts;
Vecpils kapsētā
Kurzeme
1436 Ilmājas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Vecpils pagasts;
Ilmājas kapsētā
Kurzeme
1435 Dižlāņu Elkas kalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Vecpils pagasts;
bij. Dižlāņu muižas baronu kapos pie Krūmiem
Kurzeme
1434 Dižilmājas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Vecpils pagasts;
bij. Dižilmājas muižā pie Ilmāju fermas
Kurzeme