Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vecpiebalgas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8935 Saiešanas nams "Cepļos" Arhitektūra Valsts nozīmes 1817. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
"Cepļi"
Vidzeme
8719 Rakstnieka K.Skalbes dzīves vieta "Saulrieti" Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1926.-1944. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Vidzeme
8718 "Saulrieti" (K.Skalbes muzejs) Arhitektūra Valsts nozīmes 1922., 1934.-1944. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Vidzeme
6297 Zemnieku-amatnieku sētu grupa- Vēveru ciems Arhitektūra Valsts nozīmes 19., 20. gs. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts, Vēveri;
Vidzeme
6295 "Jauncelmu" dzīvojamā māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.1.p. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Jauncelmos
Vidzeme
6103 Zemnieku - amatnieku sēta "Virolvēveri" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs., 20. gs. s. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Virolvēveros
Vidzeme
6102 Zemnieku - amatnieku sēta "Vecvēveri" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.2.p. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Vecvēveri
Vidzeme
6101 Zemnieku - amatnieku sēta "Streinvēveri" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.2.p. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Streinvēveros
Vidzeme
6100 Zemnieku- amatnieku sēta "Mazvēveri" Arhitektūra Valsts nozīmes 20. gs.s. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Mazvēveros
Vidzeme
6099 Zemnieku - amatnieku sēta "Lielvēveri" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.v. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Lielvēveros
Vidzeme
6098 Zemnieku - amatnieku sēta "Lejasvēveri" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.2.p., 20.gs.s. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Lejasvēveros
Vidzeme
6097 Zemnieku - amatnieku sēta "Kalnvēveri" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Kalnavēveros
Vidzeme
6096 Zemnieku - amatnieku sēta "Jaunvēveri" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.2.p. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Jaunvēveros
Vidzeme
624 Vecpiebalgas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalga;
centrā
Vidzeme
623 Vecpiebalgas pilskalns (Griškas kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalga;
centrā
Vidzeme
621 Zēniņu senkapi (Augstīšu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Zēniņiem
Vidzeme
620 Zēniņu viduslaiku kapsēta (Vergu kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Tašķēniem
Vidzeme
619 Tašķēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Tašķēniem
Vidzeme
618 Saulgožu senkapi (Velna kreklājs) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Saulgožiem
Vidzeme
613 Raskumu senkapi (Pulksteņa kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Lejasraskumiem
Vidzeme
611 Lejasģibuļu senkapi (Runas kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Lejasģibuļiem
Vidzeme
606 Jaunvīļumu senkapi (Velna klēpis) Arheoloģija Valsts nozīmes Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Jaunvīļumiem
Vidzeme
604 Ļūdiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie Jaunļūdiņiem
Vidzeme
603 Cepļu apmetne I,II Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
pie bij. Cepļiem, Alauksta ezera krastā
Vidzeme
18 Rakstnieku R. un M.Kaudzīšu dzīves un darba vieta Vēsture Valsts nozīmes 19.gs.b.- 20.gs.20.g. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
Kalna Kaibēnos
Vidzeme
17 Rakstnieka A.Austriņa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1884. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts, Kaikaši;
Vidzeme