Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Veclaicenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
222 Vosvu Dieva kalns un Māras pēdas akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
starp Vosviem un Šķepastiem
Vidzeme
221 Zeņģu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Zeņģiem
Vidzeme
220 Tilmanu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Tilmaniem (Johansoniem)
Vidzeme
218 Kūriņkalnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Kūriņkalniem, Palpiera ezera A krastā
Vidzeme
216 Ķempju senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Ķempjiem, Palpiera ezera R krastā
Vidzeme
215 Mauliņu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
pie Dimantiem (Mauliņiem)
Vidzeme
212 Drusku (Kornetu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts;
Druskās, Pilsezera Z krastā
Vidzeme