Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vecates pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2512 Kaulēnkalna apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Vecates pagasts;
Salacas upes labajā krastā pie iztekas no Burtnieku ezera
Vidzeme
2511 Riņņukalna apmetne un Upurakmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Vecates pagasts;
Salacas upes kreisajā krastā pie iztekas no Burtnieku ezera
Vidzeme
2510 Zvejnieku apmetne I, II un senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Vecates pagasts;
pie Zvejniekiem
Vidzeme
2508 Dārziņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Vecates pagasts;
pie Dārziņiem
Vidzeme
2507 Tūteres ozola vieta - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Vecates pagasts;
pie bij. Vectūteriem
Vidzeme