Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Varakļāni

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6486 Varakļānu muižas kapliča - kapela Arhitektūra Valsts nozīmes 1814. Varakļānu novads, Varakļāni, Rīgas iela 6;
Vidzeme
6485 Varakļānu katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. 1854. Varakļānu novads, Varakļāni, Rīgas iela 2;
Vidzeme
6484 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1783. -1789. Varakļānu novads, Varakļāni, Pils iela 29;
Varakļānu muižā
Vidzeme
6483 Parks ar parka arhitektūru Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Varakļānu novads, Varakļāni, Pils iela; Varakļānu novads, Varakļāni, Pils iela 29
Vidzeme
6482 Varakļānu muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. 19. gs. 1.p. Varakļānu novads, Varakļāni, Pils iela 29; Varakļānu novads, Varakļāni, Pils iela 42; Varakļānu novads, Varakļāni, Pils iela 44; Varakļānu novads, Varakļāni, Pils iela 46
Vidzeme
4063 Vitrāžas (2) Māksla Valsts nozīmes 1937. Varakļānu novads, Varakļāni;
Luterāņu kapu kapličā
Vidzeme