Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Valmieras pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9257 Klēts un mūra žoga fragments Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Valmieras novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Dzirnavu iela 2; Valmieras novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Dzirnavu iela 2A
Vidzeme
4551 Sienu un griestu gleznojumi (2 telpās) Māksla Valsts nozīmes 19.gs.80.g. Valmieras novads, Valmieras pagasts;
Valmiermuižas dzīv. ēkā
Vidzeme
2506 Sīmanēnu Svētozols - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Valmieras pagasts;
pie Sīmanēniem
Vidzeme