Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Valmiera;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2505 Valmieras viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Valmiera;
pie Rātes upītes ietekas Gaujā (Bruņinieku iela)
Vidzeme
2503 Valmieras senpilsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Valmiera;
pilsētas centrā
Vidzeme