Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Valdgales pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6795 Vējdzirnavas Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Talsu novads, Valdgales pagasts;
Valdgales muižā
Kurzeme
6794 Siera tornis Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Talsu novads, Valdgales pagasts;
Valdgales muižā
Kurzeme
6793 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Talsu novads, Valdgales pagasts;
Valdgales muižā
Kurzeme
6792 Lustūzis - klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Talsu novads, Valdgales pagasts;
Valdgales muižā
Kurzeme
6788 Valdgales muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18./19. gs. Talsu novads, Valdgales pagasts;
Valdgales muižā
Kurzeme
2277 Ošbiržu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Valdgales pagasts, Ģibzde;
pie Ošbirzēm
Kurzeme