Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Valdemārpils

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
7451 Valdemārpils vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 17.gs.v. 19.gs. Talsu novads, Valdemārpils;
Kurzeme
6787 Valdemārpils luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1646. Talsu novads, Valdemārpils, Lielā iela 2;
Kurzeme
6784 Valdemārpils sinagogas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18./20. gs. Talsu novads, Valdemārpils, Ezera iela 1;
Kurzeme
4385 Sienas panno Māksla Valsts nozīmes 1935. Talsu novads, Valdemārpils, Lielā iela 27;
Kurzeme
4383 Kancele ar gleznojumiem (6) Māksla Valsts nozīmes 17.gs.v. Talsu novads, Valdemārpils, Lielā iela 2;
Valdemārpils luterāņu baznīcā
Kurzeme
4381 Altāris ar gleznām "Sv.Pēteris" un "Sv.Pāvils" Māksla Valsts nozīmes 17.gs.v. Talsu novads, Valdemārpils, Lielā iela 2;
Valdemārpils luterāņu baznīcā
Kurzeme
2275 Dupurkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Valdemārpils;
pie estrādes
Kurzeme
2273 Valdemārpils Elku liepa - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Valdemārpils;
pie bij. vidusskolas
Kurzeme