Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vaives pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6294 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veismaņu muižā
Vidzeme
6293 Kūtis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veismaņu muižā
Vidzeme
6292 Aitu kūts, vēlāk kalpu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veismaņu muižā
Vidzeme
6291 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veismaņu muižā
Vidzeme
6289 Ratnīca Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veismaņu muižā
Vidzeme
6287 Magazīna Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veismaņu muižā
Vidzeme
6285 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veismaņu muižā
Vidzeme
6284 Saimniecības ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veismaņu muižā
Vidzeme
6282 Muižkunga māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veismaņu muižā
Vidzeme
6281 Muižnieka dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 2.p. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veismaņu muižā
Vidzeme
6280 Veismaņu muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Cēsu novads, Vaives pagasts;
Veicmaņu muižā
Vidzeme
599 Sārumkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vaives pagasts;
pie Sārumiem, Vaives upes labajā krastā
Vidzeme
598 Pūtēju senkapi (Rijas kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vaives pagasts;
pie Pūtējiem
Vidzeme
593 Šķesteru senkapi (Miroņu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Vaives pagasts;
pie Šķesteriem
Vidzeme