Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vaidavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6925 Klēts ar pagrabu Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
Vaidavas muižā
Vidzeme
6924 Kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ip. Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
Vaidavas muižā
Vidzeme
6923 Vaidavas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. 19./20. gs. Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
Vaidavas muižā
Vidzeme
2500 Trēziņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
pie Trēziņiem
Vidzeme
2498 Mazgaidēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
pie Mazgaidēniem
Vidzeme
2497 Senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
pie Lāčiem, Telmēniem un Strazdiem
Vidzeme
2496 Kaulēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
pie Kaulēniem
Vidzeme
2495 Jaunkalnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
pie Jaunkalniem
Vidzeme
2494 Burgu senkapi (Velna baznīca, Velna pagrabs) Arheoloģija Valsts nozīmes None Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
pie Burgām
Vidzeme
2493 Gāršu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kocēnu novads, Vaidavas pagasts;
pie bij. Gāršām
Vidzeme