Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Vīksnas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
307 Miezāju senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Vīksnas pagasts;
pie Miezāju kapsētas
Latgale
304 Kauguru kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Vīksnas pagasts, Makšinava;
Kupravas - Vīksnas lielceļa labajā pusē
Latgale