Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Umurgas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6454 Umurgas luterāņu baznīca ar žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 1596. 1859. Limbažu novads, Umurgas pagasts, Umurga;
Rīga
3951 Kancele Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Limbažu novads, Umurgas pagasts, Umurga;
Umurgas luterāņu baznīcā
Rīga
3949 Altāris Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Limbažu novads, Umurgas pagasts, Umurga;
Umurgas luterāņu baznīcā
Rīga
1492 Vainižu viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
Vainižos pie Pilskalniem
Rīga
1491 Zviedrukalnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Zviedrukalniem
Rīga
1490 Augstrozes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Pilskalniem
Rīga
1488 Ozolnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Ozolniekiem
Rīga
1487 Tūtaļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Mūrniekiem un bij. Tūtaļiem
Rīga
1486 Piltiņkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Mežciemiem
Rīga
1485 Liepleju Elku ozoli (Upuru ozoli) - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Lieplejām
Rīga
1484 Ezerleju senkapi (Tēvu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
pie Ezerlejām
Rīga
1482 Vainižu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Umurgas pagasts;
bij. Vainižu muižā
Rīga
561 Salu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Limbažu novads, Umurgas pagasts; Pārgaujas novads, Stalbes pagasts;
starp bij. Vecsalām un Jaunsalām
Rīga