Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ugāles pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9173 Būdiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 12./13.–15./16. gs. Ventspils novads, Ugāles pagasts, Cirkale, māj.: "Dzērves";
Kurzeme
8336 Jaunvietu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Jaunvietām
Kurzeme
6961 Ugāles luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1693. -1697. Ventspils novads, Ugāles pagasts, Ugāle;
Kurzeme
4656 Krāsnis (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IVc. Ventspils novads, Ugāles pagasts, Ugāle;
Ugāles muižas pārvaldnieka mājā
Kurzeme
4650 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1697. Ventspils novads, Ugāles pagasts, Ugāle;
Ugāles luterāņu baznīcā
Kurzeme
4648 Ērģeles un ērģeļu prospekts Māksla Valsts nozīmes 1697.-1701. Ventspils novads, Ugāles pagasts, Ugāle;
Ugāles luterāņu baznīcā
Kurzeme
4646 Baznīcēnu soli (19) Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Ventspils novads, Ugāles pagasts, Ugāle;
Ugāles luterāņu baznīcā
Kurzeme
4645 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1697. Ventspils novads, Ugāles pagasts, Ugāle;
Ugāles luterāņu baznīcā
Kurzeme
2569 Moricsalas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
Usmas ezera Moricsalā, pie mežsarga mājas
Kurzeme
2568 Usmas Elku liepa - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
Usmā
Kurzeme
2566 Veckušķu Svētozols Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Veckušķiem
Kurzeme
2559 Krišiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Krišiņiem
Kurzeme
2557 Ugāles pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie Gravām
Kurzeme
2555 Māteru Velnapēdas akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ugāles pagasts;
pie bij. Mātermuižas
Kurzeme