Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Užavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8891 Celmu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes 5600.-4500.g.p.m.ē., 3400.-1500.g.p.m.ē. Ventspils novads, Užavas pagasts;
ceļa Pelnukalns - Ābolkalni kreisajā pusē, 1,6.km
Kurzeme
8567 Užavas bākas tornis un mašīnmāja Industriālais Valsts nozīmes 1879. Ventspils novads, Užavas pagasts;
Užavas bāka
Kurzeme
6962 Užavas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes ap 1783. Ventspils novads, Užavas pagasts, Užava;
Kurzeme
4660 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Ventspils novads, Užavas pagasts, Užava;
Užavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4659 Altāris Māksla Valsts nozīmes ap 1783. Ventspils novads, Užavas pagasts, Užava;
Užavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
2577 Sārnates apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Užavas pagasts;
Sārnates purvā
Kurzeme
2576 Užavas Elku liepa un Elku strauts - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Užavas pagasts;
pie Tuņņiem un bij. Jāniekiem
Kurzeme
2575 Silkāju senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Užavas pagasts;
pie Silkāju kapsētas
Kurzeme
2574 Užavas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Užavas pagasts;
pie mehāniskajām darbnīcām
Kurzeme