Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Turlavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9191 Kundu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 8.-10.gs. Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
pie Turlavas (Kundu) pilskalna
Kurzeme
8481 Lipaiķu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1630.,19.gs. Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
Lipaiķos
Kurzeme
8480 Jāmaiķu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1692.,18.gs.,1906. Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
Jāmaiķos
Kurzeme
3701 Vitrāža "Kalējciema ģerbonis" Māksla Valsts nozīmes 1664. Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, Turlava;
Lipaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
3698 Kancele Māksla Valsts nozīmes 18.gs.b. Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, Turlava;
Lipaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
3697 Ērģeļu prospekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.80.g. Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, Turlava;
Lipaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
3696 Altāris Māksla Valsts nozīmes 18.gs.80.g. Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, Turlava;
Lipaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
1274 Lipaiķu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
Sudmaleju kapsētā pie Pilskalniem
Kurzeme
1273 Turlavas (Kundu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
pie Vārpām un Muižciemiem
Kurzeme
1272 Birzmaļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
pie Birzmaļiem
Kurzeme
1271 Birzmaļu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts;
pie Birzmaļiem
Kurzeme
1269 Ķoniņciema Elku birzs - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, Ķoniņciems;
Kurzeme