Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Trikātas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6882 Trikātas pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 13. -14. gs. Valmieras novads, Trikātas pagasts, Trikāta;
centrā
Vidzeme
6881 Trikātas mācītājmuižas dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1802. -1804. Valmieras novads, Trikātas pagasts, Trikāta;
Vidzeme
6880 Trikātas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1607. 1694. 1703. Valmieras novads, Trikātas pagasts, Trikāta;
Vidzeme
4479 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.b. Valmieras novads, Trikātas pagasts;
Trikātas mācītājmuižā
Vidzeme
4478 Kancele Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIc. Valmieras novads, Trikātas pagasts;
Trikātas luterāņu baznīcā
Vidzeme
4477 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1867. Valmieras novads, Trikātas pagasts;
Trikātas luterāņu baznīcā
Vidzeme
4476 Cilnis "Kristus kristīšana" Māksla Valsts nozīmes 18.gs.Ip. 20.gs.30.g. Valmieras novads, Trikātas pagasts;
Trikātas luterāņu baznīcā
Vidzeme
2392 Trikātas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Trikātas pagasts, Trikāta;
centrā
Vidzeme
2390 Libirtu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Trikātas pagasts;
pie Libirtiem
Vidzeme
2388 Atpiļu Upuru ozols - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Trikātas pagasts;
pie Atpilēm
Vidzeme