Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Tirzas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5106 Vecadulienas muižas kapliča Arhitektūra Valsts nozīmes 20. gs. s. Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Vecaduliena;
Vidzeme
5102 Tirzas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1826. Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza;
Vidzeme
871 Tirzas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Tirzas pagasts;
Tirzas muižā
Vidzeme
869 Zvanuleju senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Tirzas pagasts;
pie Zvanulejām
Vidzeme
868 Tirzas svētavots - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Tirzas pagasts;
pie Zvanulejām
Vidzeme
866 Jāņukalna Lielais akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Tirzas pagasts;
pie Jāņukalniem
Vidzeme
23 Bibliogrāfa J.Misiņa dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1862. Gulbenes novads, Tirzas pagasts;
Krācēs
Vidzeme