Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Taurenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6279 Apšu (Lodes) luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1780. Cēsu novads, Taurenes pagasts;
Lodē
Vidzeme
3180 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ip. Cēsu novads, Taurenes pagasts, Lodesmuiža;
Lodes muižas dzīv. ēkā
Vidzeme
3178 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Cēsu novads, Taurenes pagasts;
Apšu luterāņu baznīcā
Vidzeme
589 Lībiešu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pie Lībiešiem
Vidzeme
588 Lejas Lībiešu senkapi (Akmeņkalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pie Lejas Lībiešiem
Vidzeme
585 Lejstupu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
pie Brēdiķiem un Lejstupiem
Vidzeme
581 Nēķina senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
Cēsu - Vecpiebalgas un Taurenes - Dzērbenes ceļu krustojumā
Vidzeme
580 Bānūžu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Taurenes pagasts;
Bānūžu ezera ZR krastā pie Ceļupītes iztekas no ezera
Vidzeme