Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Talsi,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6767 Kupfera kapliča Arhitektūra Valsts nozīmes 1806. Talsu novads, Talsi, Zvaigžņu iela 1;
Kurzeme
6765 Talsu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1547., 1567., 18./19. gs. 1939. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Kurzeme
6764 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 1;
Kurzeme
4354 Epitāfija E.Fišeram Māksla Valsts nozīmes 1794. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Talsu luterāņu baznīcā
Kurzeme
4353 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 20.gs.20.g. Talsu novads, Talsi, Baznīcas laukums 4;
Talsu luterāņu baznīcā
Kurzeme
2267 Talsu viduslaiku pils (Dzirnavkalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Talsi, Kalna iela 6;
starp Vilkumuižas un Talsu ezeriem
Kurzeme
2266 Talsu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Talsi, Ezera iela 18; Talsu novads, Talsi, Ezera iela 20;
Vilkumuižas ezera A krastā
Kurzeme