Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Tīnūžu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2892 Tīnūžu muižas pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1912. Ogres novads, Tīnūžu pagasts, Tīnūži;
Rīga
1884 Ankeršmitu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Tīnūžu pagasts;
starp Ankeršmitiem un Drukām
Rīga
1880 Kābeļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Tīnūžu pagasts;
pie Adatām, bij. Kābelēm
Rīga