Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Tārgales pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8568 Ovišu bākas tornis Industriālais Valsts nozīmes 1844. Ventspils novads, Tārgales pagasts;
Ovišu bāka
Kurzeme
2550 Elku liepa, Kraupu liepa, osis - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Tārgales pagasts;
pie Grantiņiem
Kurzeme